Danh mục

Family Shop

Collagen, sữa ong chúa, nhau thai cừu

Sữa ong chúa 1450mg

600.000₫

GNY: 800.000₫

Sữa ong chúa 1000mg

580.000₫

GNY: 750.000₫

Viên sữa ong chúa 1600mg

900.000₫

GNY: 1.200.000₫

Bán sỉ lẻ collagen, sữa ong chua, nhau thai cừu của Nhật, Úc